Oplossingsgericht en ACT

Kalibreer je eigen oplossingen met ACT

Oplossingsgericht betekent een andere mindset. Waar de meeste mensen zijn opgegroeid met de nadruk en aandacht op dat wat niet goed gaat, gaat het oplossingsgericht werken uit van het oplossende vermogen van de kandidaat.  

Welke hulp en krachtbronnen zijn er al en hoe kunnen we die nu weer inzetten. De focus ligt dus op de mogelijkheden en niet op de belemmeringen. Wat heel goed aansluit op oplossingsgericht werken is ACT. In het kort kun door ACT toe te passen meer leren schakelen met je mindset. In plaats van vervelende ervaringen, gedachten en emoties te proberen te veranderen, op te lossen of te vermijden, geeft ACT 6 manieren om er mee om te leren gaan, zodat je er minder door gehinderd wordt. 

ACT – Acceptance and Commitment

PSK – Psychologische Schakelkracht

Zo noemen wij het wanneer een kandidaat meer inzicht krijgt. Door samen te onderzoeken op welk van de onderdelen werk te doen is en dat met elkaar aan te gaan, vergroot je de psychologische schakelkracht. Schakelkracht geeft je de mogelijkheid om te kiezen. Zo leer je gaandeweg een waardegericht leven te leiden.