Mieke van Herk

Na 20 jaar werken in de sociale verzekeringen en een opleiding tot psycholoog ben ik in 2010 mijn eigen bedrijf begonnen met Bureau Kaliber.

Driver of drijfveer

Mijn belangrijkste driver is “het een ander een plezier doen”. Dat heb ik ontdekt bij een training op basis van Transactionele Analyse. Ik sta bekend als een progressief en integer mens, probeer voor alles open te staan en heb alle oefeningen, testen en theorieën die ik gebruik zien werken bij mensen.

Klanten zijn mensen die een verandering willen...

Ik heb interesse in mensen, in hun houding en gedrag, in een drijfveren, in hun motivaties. Daarom maakt het voor mij niet zoveel uit wie mijn klanten zijn. In mijn ogen zijn het allemaal mensen die een verandering willen. Of dat een individu is binnen een privé situatie, een werknemer van een bedrijf of organisatie, een uitkeringsgerechtigde of een afdelingshoofd of managementteam. U kunt er van op aan dat u met veel bevlogenheid, integriteit maar niet zonder humor zult worden geholpen.

“Je staat hier en wil daar naartoe”

“Je doet telkens dit en zoekt een alternatief omdat de uitkomst je niet bevalt”

“Je hebt het beste met je team voor, maar waarom zien zij dat niet?”

“De veranderingen voor de organisatie zijn onvermijdelijk, maar hier ondersteun je zo goed mogelijk de mensen”

“Je raakt je baan kwijt en hoe kom je aan een nieuwe”

“Hoe verwerk je tegenslagen in het leven”

“Je mist structuur en overzicht”

 Werkwijze

Ik werk graag vanuit de oplossingsgerichte stroming. Oplossingsgericht werken is niet een vaste methode die voorschrijft wat een cliënt moet willen en in hoeveel sessies dat zou moeten. In één zin kan je zeggen dat oplossingsgericht als tegenhanger moet worden gezien van probleemoplossend. Waar bij andere stromingen wordt gewerkt vanuit een probleem, wordt er bij oplossingsgericht gewerkt aan de uitzonderingen op het probleem. Die uitzonderingen worden opgepakt, uitgediept en verder uitgewerkt. Het gaat er van uit dat de klant weet wat werkt. De functie van de coach is om dat met het stellen van nuttige vragen helder te krijgen.

Regie ligt bij de klant

Deze aanpak betekent ook dat u de regie hebt over het traject. U bepaalt telkens weer opnieuw of het gesprek nuttig was, of een vervolg nuttig is en hoeveel tijd daar tussen moet zitten. 


Meer weten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Enkele keren per jaar verzend Bureau Kaliber een nieuwsbrief met interessante artikelen en/of aanbiedingen 

 

Laatste referentie

outplacementtraject

Tijdens het outplacementtraject heb ik enorme stappen gemaakt. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en ik ben er meer achter gekomen waar mijn passie zit. Wat ik vooral heel pretiig vond is dat je me erg gestimuleerd hebt om zelf na te denken. Dat was hard werken maar ik heb wel een duidelijk beeld gekregen van mezelf, wat ik kan en wat ik wil. Mieke, heel erg bedankt!

Lees meer

Inschrijven voor
de nieuwsbrief

Bureau Kaliber
Oosteinde 33
3274 KB Heinenoord

06-29284425
mieke@bureaukaliber.nl

Direct contact

Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.