Mediation

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een  escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij of zij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Bemiddeling het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een onafhankelijke derde,  de bemiddelaar.

Doel van bemiddeling

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de ging maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.

Stappenplan

Het ideale stappenplan van een mediation kan er zo uitzien:

1. Rolverwachting en vertrouwen

2. Partijen voorbereiden op onderlinge confrontatie:

  • Terugkoppeling van resultaten van eerste stap
  • Rol mediator/ afspraken over hoe (niet door elkaar heen praten en ieder schort zijn oordeel even op/ schuld ligt altijd bij beide!)

3. Probleem identificatie

  • Conflict verhelderen en vaststellen
  • Inventariseren van de belangen (inhoudelijke, procedurele en persoonlijke belangen)
  • Ordenen van prioriteitsstelling

4. Zoeken naar mogelijke oplossingen

Zijn de betrokkenen gemotiveerd om aan problem solving te doen?

5. Evaluatie en beslissen van meest wenselijke oplossing

Mogelijke oplossingen toetsen op bruikbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en gevolgen.

6. Vinden van nodige acceptatie voor het plan

  • Welke voordelen heeft het gekozen idee
  • Welke tegenwerpingen zijn er/kritiek
  • Hoe kunnen andere personen van nut zijn (achterban)
  • Wat is de beste plaats om het idee in werking te stellen
  • Specifiek tijdstip om e.e.a. kort te sluiten

7. Opstellen uitvoeringsplan en vastleggen afspraken

 

Mieke van Herk is een psycholoog die als mediatior samen met u bekijkt wat voor u nodig is en wat voor ú werkt! Bel 06-29284425 voor een vrijblijvende afspraak of neem contact op per mail

Aanbevolen:
Hugo Prein – Trainingsboek conflicthantering en mediation

Laatste referentie

outplacementtraject

Tijdens het outplacementtraject heb ik enorme stappen gemaakt. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en ik ben er meer achter gekomen waar mijn passie zit. Wat ik vooral heel pretiig vond is dat je me erg gestimuleerd hebt om zelf na te denken. Dat was hard werken maar ik heb wel een duidelijk beeld gekregen van mezelf, wat ik kan en wat ik wil. Mieke, heel erg bedankt!

Lees meer

Inschrijven voor
de nieuwsbrief

Bureau Kaliber
Oosteinde 33
3274 KB Heinenoord

06-29284425
mieke@bureaukaliber.nl

Direct contact

Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.