» Terug naar vorige pagina

02-07-2014

Progressie gerichte mindset

·        Belemmerende gedachten omzetten, kan dat ?

Ja dat kan! Veel mensen die ik vraag naar hun doelen of soms zelfs dromen, komt direct met belemmeringen, beperkingen, kaders en eisen. Nu zijn kaders en eisen die jij of een ander stelt aan de toekomst niet erg, zelfs erg aan te bevelen, maar in combinatie met belemmeringen en beperkingen slaan ze elke dicussie dood.

Valse verwachtingen

Als je wat verder doorspit, kom je er vaak achter dat deze mensen helemaal niet in belemmeringen willen denken, ze willen geen valse verwachtingen wekken! Dus niet vragen naar de belemmeringen, maar naar de mogelijkheden maakt mensen zenuwachtig en achterdochtig. "Moeten ze soms een (te) rooskleurig toekomstbeeld schetsen? Maar er is wel de realiteit hoor...!".

Dat is echter niet waar ik als coach naar zoek als ik ze vraag "wat kan er wel?".

Denken in oplossingen in plaats van in problemen

Het denken in oplossingen in plaats van problemen is een verandering van mindset. Het betekent dat je nadenkt over de gewenste situatie. Het is zeker geen truc, maar wel een waardevolle manier om problemen of tegenslagen het hoofd te bieden. Veel mensen zitten zo vast is wat hen is overkomen dat ze de mogelijkheden vaak niet meer zien, en nog erger, er ook niet meer van kunnen genieten. Het zich bewust worden dat nooit alles fout gaat en er altijd zaken wel lukken, maakt dat mensen leren zichzelf te managen in positieve zin. Je hebt er namelijk niet altijd een coach voor nodig. Daarom kan het bij een coach die oplossingsgericht of progressiegericht werkt soms met 1 gesprek klaar zijn!

Nuttige vragen

Een oplossingsgerichte coach is een "niet wetende" coach, die dus geen oplossingen aandraagt, maar nuttige vragen stelt. Wat is de gewenste situatie? Wat zit daar precies in? Wat heb je daar nu al van in je leven? Wat werkt al in de goede richting? Hoe zou je merken als er verbetering optrad?

Dat is een heel andere setting dan praten over "het probleem" dat moet worden opgelost. Het kan heel therapeutisch zijn om daar lekker in te spitten; hoe is het zo gekomen en wie zijn schuld is het eigenlijk, maar onderzoek wijst uit dat deze gesprekken vaak heilzaam kunnen zijn, maar niet tot een verbeterde situatie leiden. Het praten over de gewenste situatie doet dat aantoonbaar wel!

 

 

V

 

Ja 
 

 

» Terug naar vorige pagina

Laatste referentie

outplacementtraject

Tijdens het outplacementtraject heb ik enorme stappen gemaakt. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en ik ben er meer achter gekomen waar mijn passie zit. Wat ik vooral heel pretiig vond is dat je me erg gestimuleerd hebt om zelf na te denken. Dat was hard werken maar ik heb wel een duidelijk beeld gekregen van mezelf, wat ik kan en wat ik wil. Mieke, heel erg bedankt!

Lees meer

Inschrijven voor
de nieuwsbrief

Bureau Kaliber
Oosteinde 33
3274 KB Heinenoord

06-29284425
mieke@bureaukaliber.nl

Direct contact

Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.