» Terug naar vorige pagina

26-06-2014

Dienst Werk en Inkomen Amsterdam

Dienst Werk & Inkomen

Strategie en mensen

 

Jan van Galenstraat 323

1056 CH Amsterdam

Telefoon 020 346 4897

www.dwi.amsterdam.nl

 

 

GETUIGSCHRIFT

                                                                                                 

 

 

Amsterdam, 4 juni 2014

 

De Dienst Werk en Inkomen Amsterdam (DWI) is met 1.800 medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB). Daarnaast is de DWI (grotendeels) verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid van de gemeente Amsterdam.

In opdracht van de DWI heb ik als programmamanager leiding gegeven aan het project Kanstraject. Dit project liep van januari 2013 tot en met 1 april 2014 en was gericht op 15.000 klanten van DWI in trede 2. Binnen het Kanstraject vormde het Kanscafé een belangrijk instrument om klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en waar mogelijk naar werk toe te leiden. Van de 15.000 klanten hebben 3.000 klanten deelgenomen aan het Kanscafé.

 

Mieke van den Herk heeft als trainer binnen het project Kanstraject 13 keer het Kanscafe gegeven aan 169 deelnemers in de periode van 1 juni tot en met 30 april 2014. Het Kanscafé is een training van 5 tot 8 dagdelen. De essentie van de training is het “empoweren” van cliënten teneinde ze een stap voorwaarts te brengen. De “Appreciative Inquiry” methode werd hiervoor als basis gebruikt. Aan de hand van dromen en het denken in mogelijkheden werden deelnemers gemotiveerd tot het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan en het maken van een CV. Tot de taken van Mieke van den Herk hoorde tevens het afnemen van de intakes, het maken van de deelnemersrapportages en de individuele coaching van deelnemers.

 

Mieke van den Herk is opgevallen als een trainer met een directe manier van werken die de deelnemers aan het Kanscafe inspireert tot het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheden. Zij maakt gebruik van een breed scala aan aansprekende werkvormen. De wijze waarop zij de elevator pitch toepast hebben de deelnemers ervaren als een zeer aansprekend onderdeel van het programma. Door haar achtergrond als klantmanager waren haar analyses van de deelnemers treffend en kon zij goed omgaan met eventuele weerstand van deelnemers. Ook voor de andere trainers die actief zijn binnen het Kanscafé was Mieke een inspiratiebron.

 

Wij bedanken Mieke van den Herk voor haar inzet en wensen haar voor de toekomst het beste toe.
 

Met vriendelijke groet,

 

 

G. Jolink

Programmamanager Kanstraject

Dienst Werk en Inkomen

» Terug naar vorige pagina

Laatste referentie

outplacementtraject

Tijdens het outplacementtraject heb ik enorme stappen gemaakt. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn kwaliteiten en ik ben er meer achter gekomen waar mijn passie zit. Wat ik vooral heel pretiig vond is dat je me erg gestimuleerd hebt om zelf na te denken. Dat was hard werken maar ik heb wel een duidelijk beeld gekregen van mezelf, wat ik kan en wat ik wil. Mieke, heel erg bedankt!

Lees meer

Inschrijven voor
de nieuwsbrief

Bureau Kaliber
Oosteinde 33
3274 KB Heinenoord

06-29284425
mieke@bureaukaliber.nl

Direct contact

Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.